Fibroscan

Karaciğer hasarı tespiti

Çağımızın karaciğeri tehdit eden ve yaygın görülen durumları obezite insülin direnci , şeker hastalığı, çok ve sık ilaç kullanımı, alkol alımı , ve viral hepatitlerdir.

Karaciğer fibrozisi (sertliği) siroza ilerleyebilen bir durumdur. Pek çok kronik karaciğer hastalığında karaciğer sertleşerek fonksiyonunu kaybedebilmektedir (Siroz) . Ve siroz aşamasına kadar hiçbir klinik bulgu vermez ve şikayete neden olmaz. Bazı hastalarda sadece hafif halsizlik ve konsantrasyon bozukluğu olabilir

FibroScan karaciğer sertliğini (esnekliğini) vücuda herhangi bir müdahale yapmaksızın hızlı, ağrısız ve zahmetsiz bir şekilde ultrason dalgaları kullanarak kısa sürede ölçen ileri teknolojili yeni bir tıbbi cihazdır. Özel tarayıcı uçları yardımıyla karaciğerin sertlik derecesini ölçerek karaciğer hasarını yüksek bir doğrulukla tahmin eder.
FibroScan cihazı karaciğer biyopsisi ile alınabilen dokunun en az 100 katı büyüklüğünde bir karaciğer alanını inceler ve karaciğer biyopsisinin kanama, ağrı, hastanedde yatış gibi pekçok komplikasyondan hastayı korur, viral hepatitler ve yağlı karaciğerde tedavi etkinliğini takip için de kullanılabilir

Fibroscan muayenesi ağrısız ve vücuda herhangi bir müdahale gerektirmeyen ultrason gibi bir işlemdir.

Fibroscan® uygulaması sadece birkaç dakika sürer, ağrısızdır, rahatsızlık vermez. Hasta sırtüstü yatarken ultrason işlemi gibi yapılır

Fibroscan

Yağlanma, alkol, viral hepatit , obezite ve diyabete bağlı karaciğer hastalıklarında, karaciğer kanseri ve siroz gelişme riskini yıllar önceden haber veren ve karaciğer biyopsisi kadar tanısal değeri olan çok yönlü ve üç boyutlu bir ultrason testidir

KARACİĞER VÜCUDUMUZUN DETOKS ORGANıDıR VE BU ORGANıN %95 ÜZERİNDEKİ KıSMı HASAR GÖRMEDEN HİÇBİR BULGU VERMEZ, ŞİKAYETE NEDEN OLMAZ, ANCAK BU AŞAMAYA GELDİĞİNDE AYLAR İÇERİSİNDE İFLAS EDER VE KARACİĞER NAKLİ GİBİ OLDUKÇA GÜÇ TEDAVİ ŞEKLİNDEN BAŞKA TEDAVİSİ YOKTUR

Henüz tanı almamış kimselerde karaciğer hastalığının belirlenmesi

Kronik karaciğer hastalıklarında fibrozis evresinin (karaciğer hasar derecesi) belirlenmesi

Kronik hepatit C

Kronik hepatit B (B ve C hepatitinde hem karaciğer hasarının ilk tanısında , hem de tedavi gören hastalarda tedavi etkisini belirlemekte ve takip yöntemi için uygulanır)

Metabolik hastalıklar (Wilson sirozu vs)

Otoimmun karaciğer hastalıkları (Otoimmün Hepatit, PBS, sklerozan kolanjit )

İlaca bağlı karaciğer hasarı (Metotrexate gibi ilaçların kullanımında karaciğer hasarı belirlemede)

Karaciğer kanseri riskini belirlemek

Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı (NYKH) genel popülasyonda en sık görülen kronik karaciğer hastalığıdır, basit yağlanmadan hepatite,, fibrozise, kadar değişen formda görülebilir. Hastalığın hangi aşamada olduğunu belirlemek için altın standart olarak kabul edilen yöntem karaciğer biyopsisidir. Ancak göreceli yüksek maliyeti, kanama riski, hastanede yatış gerekliliği nedeniyle Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı artık yerini tüm dünyada FibroScan almaktadır.

Alkole bağlı karaciğer hastalığı: Alkol kullanımında karaciğer hastalığı önce yağlanma ile başlar ve devam eden alkol kullanımı ile karaciğer sertleşmesi (fibrozis ) ve siroz ile sonuçlanır. Hastalık tüm sirozlardaki gibi karaciğer dokusunun %95 i hasarlanmadan hiçbir bulgu vermez. Fibroscan hastalığın hangi aşamada olduğunu gösterir

Karaciğer nakli sonrası kronik C hepatiti hastalarının tanısı, izlenmesi, tedavi kararı

Toksik hepatitler

 

Fibroscan kimlere uygulanamaz:

Gebeler

Asit (karnında sıvı) olanlar

Vücudunda tıbbi cihaz taşıyanlar (kalp pili, elektroşok cihazı gibi)

Fibroscan ile ölçüm bazı kişilerde (kaburga aralıklarında darlık, şişmanlık gibi) mümkün olmayabilir (%5)